Zabytki języka polskiego

Zabytki języka polskiego – dawne dokumenty, teksty z przeszłości, napisane w języku ojczystym, będące źródłem jego poznania i rozwoju.

Wiek Zabytek

Opis

IX

Geograf Bawarski

Nazwy plemion w zniekształconej formie

Około 990 roku

Dogome iudex Nazwy miejscowości i rzeki w zapisie łacińskim

X/XI wiek

Kronika Thietmara Nazwy plemion miast oraz imion

1136

Bulla gnieźnieńska  410 nazw osób

1270

Księga henrykowska Księga fundacyjna klasztoru w Henrykowie pod Wrocławiem, nazwy miejscowe i osobowe oraz pierwsze zdanie zapisane po polsku

Około XIII wieku

Bogurodzica Najstarsza pieśń polska religijna, najwybitniejszy zabytek państwa polskiego

XIV wiek

Kazania świętokrzyskie Zachowane we fragmentach w postaci pasków pergaminu, pisane artystyczną kunsztowną prozą rytmiczną

Koniec XIV wieku

Psałterz floriański Tłumaczenie psalmów na języki łaciński, niemiecki i polski, pierwsze tłumaczenie biblijnej Księgi Psalmów (nie w całości) na język polski

XIV/XV wiek

Kazania gnieźnieńskie 10 kazań w języku polskim, pozostałe po łacinie, pisane językiem potocznym

1440 rok

Traktat o ortografii polskiej Łaciński traktat Jakuba Parkoszowica z Żórawicy, próba uporządkowania zasad pisowni, zakończony wierszem po polski ułatwiającym  zapamiętywanie reguł

1455 rok

Biblia królowej Zofii Biblia szaroszpatacka, pierwszy przekład Pisma Świętego na język polski (z czeskiego)

XV wiek

O zachowaniu się przy stole (O chlebowym stole) Słoty,

Satyra na leniwych chłopów  (utwór anonimowy)

Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią (utwór anonimowy)

 

Pierwsze polskie świeckie utwory