Król Łokietek na Rynku w Chęcinach [Świętokrzyskie]

Król Łokietek  wita wszystkich na Rynku tego malowniczego miasteczka.  Jest jednym z najchętniej fotografowanych obiektów w Chęcinach. Za nim widać magiczną uliczkę prowadzącą na  wzgórze zamkowe. Rzeźba jest naprawdę okazała i  doskonale wprowadza w atmosferę historii, której ślady widoczne są wszędzie. Król zbudował miasto, wcześniej to była tylko wioska położona w rejonie rzeki. Prawdopodobnie po 1300 roku powstała tu twierdza. Władysław Łokietek zorganizował także wielki zjazd rycerstwa w 1331 roku, na którym zapadła decyzja o wyjeździe pod Płowce, gdzie wojska polskie starły się z armią krzyżacką. Władca Polski przywiózł do Chęcin swoje dzieci – Elżbietę oraz przyszłego króla Kazimierza Wielkiego. Władysław Łokietek w 1331 roku poprzez zwołanie zjazdu rycerstwa i możnowładców to właśnie tu w Chęcinach zapoczątkował polski parlamentaryzm.