Królowie [powtórka z historii!]

To kolejna notatka z historii, dziś przypominamy lata panowania wybranych władców.  Pamiętajcie słowa Cycerona: „Kto nie zna historii, ten zawsze pozostanie dzieckiem”.

1492 – 1501

Jan I Olbracht

1501 – 1506

Aleksander Jagiellończyk

1506-1548

Zygmunt Stary

1530 – 1572

Zygmunt August

1573-1574

Henryk Walezy

1576 1586 Stefan Batory
 1587–1632 Zygmunt III Waza
1632-1648 Władysław IV
1649 – 1668 Jan Kazimierz
1669-1673 Michał Korybut Wiśniowiecki
1674- 1696 Jan III Sobieski
1697–1706 i 1709–1733 August II Mocny
1704–1709 i 1733–1736 Stanisław Leszczyński
1734–1763 August III Sas
 1764–1795 Stanisław August Poniatowski