Precyzyjny [wyrazy przeciwstawne]

  • Precyzyjny, odznaczający sie precyzją, dokładnością, staranny, dokładny.
  • Przeciwstawne:
    • niedokładny,
    • nieścisły,
    • niedbały,
    • niestaranny.