Pretensjonalny [wyrazy przeciwstawnre]

  • Pretensjonalny, pełen pretensji, sztuczny, krygujący seię.
  • Przeciwstawne:
    • bezpretensjonalny,
    • prosty,
    • naturalny,
    • skromny.