„Kronika polska” Wincentego Kadłubka

  • Powstała w latach 1190-1207.
  • Napisana została po łacinie.
  • Powstała na polecenie Kazimierza II Sprawiedliwego.
  • Dzieło składa się z 4 tomów i opisuje historię Polski od czasów pradawnych do roku 1202.
  • Pierwsze 3 księgi mają formę dialogu miedzy biskupem gnieźnieńskim Janem a biskupem krakowskim Mateuszem.
  • Napisane są kwiecistym językiem.
  • Autor teksty literackie przeplata anegdotami, przypowieściami , wątkami antycznymi i baśniowymi.
  • Z utworu Kadłubka znamy opowieść o Kraku, smoku wawelskim czy Wandzie.
  • Opisy są opatrzone subiektywnymi komentarzami autora.