„Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza

  • Dzieło składa się z 12 tomów.
  • Napisane zostało po łacinie.
  • Powstawało w latach 1455-1480.
  • Obejmuje dzieje Polski od czasów legendarnych po rok 1480.
  • Długosz opierał się na licznych źródłach, m.on. dokumentach kościelnych i państwowych.
  • Miał do nich dostęp jako zaufany króla.
  • Sięgał po relacje świadków wydarzeń, np. uczestników bitwy pod Grunwaldem.
  • Roczniki stanowią dzieło wyjątkowe w skali europejskiej.
  • Opisują także dzieje krajów sąsiadujących z Polską.