Krowie wyposażenie

Ojciec Zenona uwodził dziewczęta i w ten sposób wyposażał każdą z nich w krowę.