Próba przezwyciężenia

Ziembiewicz nie mógł przezwyciężyć swego instynktu seksualnego, jak każdy mężczyzna w punkcie krytycznym.