Rozmowa z chatami

Cezary odwiedza chaty chłopskie i rozmawia z nimi.