Wywożenie trupów

Wywożenie trupów z miasta daje Cezaremu Baryce wiele do myślenia.