Krużganek oświaty

Używając słów  trzeba znać ich znaczenie , w innym przypadku z e4rudycji, która chce się popisać po prostu nici. Doskonały przykład to wystąpienie organizatora marszu niepodległości w stolicy. Niesienie kaganków pomylił z krużgankami, a to wyjątkowo ciężka sprawa. Dbajmy więc o poprawność ojczystego języka, bo to także wyraz patriotyzmu: