Dawni fantaści [fantastyka naukowa]

  • Pojawienie się fantastyki naukowej jest tyleż efektem ogromnego postępu technicznego i sukcesów cywilizacji, co nadziei i niepokoju, jakie one budzą.
  • Część autorów przedstawia nowe wizje wynalazków, które mogą zrewolucjonizować  sposób życia ludzi.
  • Ten rodzaj fantastyki naukowej dominował w początkach XX wieku.
  • Pojawił się u Herberta George’a Wellsa, autora „romansów naukowych”, takich jak „Wehikuł czasu” (1895) czy „Pierwsi ludzie na Księżycu” (1901).
  • Wyobraźnię pobudzał też możliwy kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi.
  • Wraz z rozwojem kina pomysły te przejmowali twórcy filmowi.
  • Fantastyka naukowa przez wielu krytyków nie była początkowo wysoko ceniona.
  • Uważano ją bowiem za gatunek literatury popularnej, podobnie jak powieść kryminalną czy sensacyjno-polityczną.