Krwawić [synonimy]

  • Farbować.
  • Spływać.
  • Zalewać.
  • Broczyć.
  • Chorować.
  • Dolegać.
  • Oblewać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]