Krytycyzm [synonimy]

  • Samokrytycyzm.
  • Opinia krytyczna.
  • Uwagi.
  • Spostrzeżenia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]