Krzemionki Opatowskie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Po ponad 20 latach starań, 6 lipca 2019 roku, Krzemionki Opatowskie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co uznać należy za fakt wyjątkowy i ważne wydarzenie kulturalne. Jest to także doskonała reklama i szansa, by więcej turystów pojawiło się w samych Krzemionkach i całym regionie świętokrzyskim.

 

 

 

 

 

http://krzemionki.pl/unesco/