Krzyk [synonimy]

  • Pisk.
  • Wycie.
  • Ryk.
  • Jęk.
  • Dźwięk.
  • Hałas.
  • Wrzask.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]