Krzywda [synonimy]

  • Cierpienie.
  • Szkoda.
  • Wyzysk.
  • Nieszczęście.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]