Krzyż dziękczynny przy ulicy Fabrycznej [Kielce]

W dzielnicy Białogon stoi krzyż dziękczynny, inicjatorami jego ustawienia byli wdzięczni górnicy z Białogona, o czym informuje „odlana” tablica na kamiennym postumencie, gdzie napisano „Bogu przedwiecznemu – górnicy z Białogona 1850”. Postument jest kilkuwarstwowy o zróżnicowanym kształcie. Krzyż z podstawą pomalowano na zielono. Głowną jego część zdobią cztery figurki aniołów.  Otacza go metalowy płotek w kolorze srebrnym. Miejsce kultu jest zadbane, co dobrze świadczy o mieszkańcach kieleckiej dzielnicy.