Krzyż Grzegorzewskiego na Sadach w Kielcach

Na kieleckim osiedlu Sady stoi krzyż nazywany krzyżem Grzegorzewskiego, o ciekawej konstrukcji, zadbany, ogrodzony kutym płotkiem, niedawno zyskał ścieżkę ułożoną z kostki. Postawił go przed laty ony przed lat przez współwłaściciel Szydłówka, Marian Grzegorzewski (1868-1941), adwokat kielecki,  szlachcic herbu Lis, endek, działacz niepodległościowy, społeczny, aktywny członek Ligi Narodowej i klubu Stronnictwa Narodowo Demokratycznego w Kielcach.

Więcej o Grzegorzewskim można przeczytać na  tablicy ustawionej obok krzyża lub w artykule „Małgorzaty Czapskiej i Barbary Szabat
„Marian Grzegorzewski (1868-1941) – – adwokat kielecki” w piśmie  Izby Adwokackiej w Kielcach „Palestra Świętokrzyska” 2011, nr 115-16 (marzec czerwiec).