Krzyż na fasadzie kościoła św. Wojciecha i na placu przykościelnym [Kielce]

Kościół pw. św. Wojciecha to jedna ze  starszych świątyń w Kielcach. Budowa obecnego domu świętego trwała trwała pięć lat (1885 –18 89). W zasadzie niewiele się zmienił w formie przez karta,  zmieniono po 1918 roku kopulasty hełm wieży, który nakazały władze carskie. Architektem  kościoła był  niejaki Kowalski, kościół powstawał niejako etapami, do prezbiterium dobudowany został trójnawowy, bazylikowy korpus. Do południowej ściany transeptu dostawiono wysoką, czterokondygnacyjną wieżę, a do ściany północnej półkolistą absydę. W testamencie Franciszek Ksawery Kowalski (zmarł w roku 1903) zapisał kościołowi św. Wojciecha 700 rubli, przeznaczona na budowę kaplicy Pana Jezusa, dołączył do finansów własnoręcznie sporządzony projekt kaplicy. Wnętrza kościoła zdobią dzieła malarskie Jana Styki, mieszkającego i tworzącego w Kielcach w latach 1886-99.

Cmentarz przykościelny zdobią figury świętych, pomnik św. Wojciecha, krzyż żelazny (od strony północnej), a nas zainteresował krzyż  na fasadzie. Zobaczcie, w miarę możliwości odwiedźcie tę świątynię, poczytajcie;  https://wojciech-kielce.pl/o-parafii/historia-kosciola/