Aluzja literacka, teatralna, filmowa

  • Celowe nawiązanie w danym tekście do zdarzenia, wypowiedzi innego utworu.
  • Przybiega charakter dialogu z przywołanym tekstem.
  • Ułatwia przekazywanie wybranego sensu filozoficznego, postaw ideologicznych czy światopoglądowych.
  • Analizuje tekst, do którego się odnosi.
  • Dotyczyć może części utworu lub jego całości.
  • Bywają aluzje nie do tekstu, ale bohaterów epoki czy utworu.
  • Wśród  literackich rozróżnia się gatunki typowo aluzyjne.