Kolor, barwa w filmie

 • Uniwersalny i charakterystyczny dla tego gatunku środek wyrazu.
 • Ma znaczenie w walorach dzieła.
 • Oddziałuje na znaczenie i estetykę.
 • Ukazuje cykl barwnych obrazów następujących po sobie.
 • Te obrazy bywają ze sobą skontrastowane lub układają się kolorystycznie bardzo łagodnie.
 • Kolorystyka ma oddziaływać na odbiorców.
 • Film barwny istniał od samego początku, choć zmieniały się techniki kolorowania.
 • Początkowo robiono to ręcznie, klatka po klatce.
 • Później zaczęto wykorzystywać chemicznie barwiony jednym kolorom, np. sepią.
 • Ostatecznie upowszechni się film kolorowy.
 • Kolory odpowiadają najczęściej sytuacjom pokazywanym na ekranie.