„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza

Dwutomowa powieść historyczna powstała w 1900 roku. Oś fabularną stanowią dzieje szlachetnego młodego rycerza, Zbyszka z Bogdańca, który poślubia Danuśkę, córkę Juranda ze Spychowa, wroga Krzyżaków, a po jej śmierci wiążę się \ Jagienką, córką Zycha ze Zgorzelic.

Akcja obejmuje czas od śmierci królowej Jadwigi (399) do bitwy pod Grunwaldem (1410).Krótki epilog wydłuża ten okres do 1466 roku (pokój w Toruniu)

Wydarzenia rozgrywają się w następujących historycznych miejscowościach:

 • Tyniec,
 • Kraków,
 • Ciechanów,
 • Malbork,
 • Szczytno,
 • Sieradz,
 • Płock,
 • Wilno,
 • Nowe Kowno,
 • Grunwald.

H. Sienkiewicz przypomniał relacje polsko-krzyżackie, przedstawił krzywdy, jakie Zakon wyrządził Polakom. Informacje te stanowią tło powieści, co uczyniło przedstawiane wydarzenia bardziej prawdopodobnymi. Z rzeczywistych wydarzeń opisana jest bitwa pod Grunwaldem.

Postaci historyczne w powieści:

 • król Władysław Jagiełło,
 • królowa Jadwiga,
 • księżna |Anna Danuta,
 • Ulrich von Jungingen,
 • Powała z Taczewa,
 • Skirwoiłło,
 • Kuno von Lichtenstein,
 • Konrad von Jungingen,
 • książę Witold,
 • Zawisza Czarny, Zyndram z Maszkowic.

Postaci fikcyjne w powieści:

 • Zbyszko z Bogdańca,
 • Maćko z Bogdańca,
 • Danusia Jurandówna,
 • Jagienka Zychówna,
 • Jurand ze Spychowa,
 • Zygfryd de Lowe,
 • ksiądz Kaleb,
 • Hlava,
 • Zych ze Zgorzelic,
 • Fulko de Lorche,
 • Hugo de Danveld,
 • Diederich.

Wydarzenia:

 1. Spotkanie w gospodzie w Tyńcu.
 2. Napad Zbyszka na posła krzyżackiego.
 3. Surowy wyrok królewski i ocalenie Zbyszka przez Danuśkę.
 4. Choroba Maćka, powrót do Bogdańca.
 5. Poznanie Jagienki, polowanie na niedźwiedzia.
 6. Wyjazd Zbyszka na Mazowsze.
 7. Spotkanie z księżną Anną Danutą i Danuśką.
 8. Uratowanie życia panu de Lorche.
 9. Skargi Krzyżaków na Juranda Ze Spychowa.
 10. Ślub Zbyszka i Danuśki.
 11. Porwanie Jurandówny.
 12. Jurand z wizytą w Szczytnie.
 13. Poszukiwania Danuśki przez Zbyszka.
 14. Uwięzienie i okaleczenie Juranda.
 15. Spotkanie z Jurandem.
 16. Wyjazd Maćka i Jagienki do Malborka.
 17. Odnalezienie więzionej przez Krzyżaków Danusi.
 18. Choroba dziewczyny.
 19. Przyprowadzenie Zygfryda de Lowe przed oblicze Juranda.
 20. Samobójstwo Zygfryda, śmierć Danuśki.
 21. Spotkanie Zbyszka z Jagienką na dworze księżnej Anny Danuty.
 22. Zbyszko z poselstwem w Malborku. Spotkanie z Maćkiem.
 23. Powrót do Spychowa. Śmierć Juranda.
 24. Ślub Zbyszka i Jagienki.
 25. Wojna z Zakonem. Bitwa pod Grunwaldem.
 26. Powrót do Bogdańca.

Powieść była protestem przeciw germanizacji, a podjęta tematyka miał uświadomić, że prowadzona polityka jest podobna do tej, prowadzonej przez Krzyżaków.

Sienkiewicz pragnął „krzepić serca Polaków”, pokazując, że obłuda i bezprawie nie odniosą zwycięstwa, sam Zakon pisarz ukazal w bardzo złym świetle.

„Krzyżacy” są powieścią historyczną, ponieważ:

 • pisarz wykorzystał źródła historyczne, dokumenty z epoki, którą przedstawił,
 • wprowadził do swego dzieła fakty historyczne,
 • wplótł w akcję postaci historyczne.

„Krzyżacy to również powieść przygodowa, ponieważ:

 • pierwszoplanowo przedstawione są przygody Zbyszka, Maćka, Danuśki (postaci fikcyjnych),
 • wątki miłosne obfitują w niesamowite wydarzenia i zwroty akcji,
 • fakty historyczne są tłem wydarzeń fikcyjnych.

Pisarz wprowadził do powieści archaizmy, które oddają charakter średniowiecznej polszczyzny. Ułatwia to wyobrażenie realiów epoki, w której rozgrywają się wydarzenia.