Ks. mjr Jan Józef Potocki [z listy wielkich kielczan]

Na ścianie budynku, na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Hipotecznej, w 2000 roku, z inicjatywy kielczan, wmurowano pamiątkową tablicę, poświęconą ks. mjr Janowi Józefowi Potockiemu. Był to duchowny protestancki, zasłużony w walce o niepodległość Polski. Sprawował funkcję kapelana, zwierzchnika duszpasterstwa ewangelicko-reformowanego w Wojsku Polskim. Zginął z innymi Polakami, zamordowany w Katyniu (marzec 1940 rok).