Realne i etymologiczne znaczenie wyrazów

Znaczenie realne wyrazu to to jego znaczenie, w którym ten wyraz funkcjonuje we współczesnym języku, np.

  • auto, pojazd ułatwiający poruszanie się,
  • dom, budynek, w którym mieszkają ludzie,
  • szkoła, miejsce pobierania nauki.

Znaczenia wyrazów można się domyślić z jego budowy słowotwórczej i takie znaczenie nazywamy etymologicznym. Warto wiedzieć, że etymologia zajmuje się  pochodzeniem i pierwotnym znaczeniem wyrazów oraz ich zmianami na przestrzeni lat.

  • kołować, zataczać koła,
  • domek, mały dom,
  • poniedziałek, po niedzieli.

Znaczenie realne może się różnić od znaczenia etymologicznego, wtedy gdy przedmiot nazywany dawnym wyrazem zmienia się na skutek, np rozwoju techniki.

  • miednica (dawniej wykonana z miedzi), dziś z różnych tworzyw,
  • bielizna (kiedyś biała odzież), dziś osobista i pościelowa różnego koloru.

 

Dział językoznawstwa, zajmujący się etymologią nazw osobowych i miejscowych, nazywa się onomastyką (od gr. onoma nazwa, imię).