Księga Psalmów [ciekawostki]

  • Najczęściej przekładana część Biblii.
  • Najwyżej w literaturze polskiej ceniony jest przekład Jana Kochanowskiego („Psałterz Dawidów”).
  • Za cenne uznaje się tłumaczenia Czesława Miłosza oraz Leopolda Staffa.