Teofania

  • Z greckiego oznacza „objawienie się bóstwa”.
  • Bóg może ukazać sie człowiekowi w różny sposób.
  • Może to być bezpośrednio, jak w księdze Hioba, gdy Stwórca zjawił się osobiście.
  • Może także to być za pomocą posłańca (np. anioła), by odpowiedzi na skargi cierpiącego.