„Księga Psalmów”

 • Zaliczana do biblijnych ksiąg dydaktycznych.
 • Powstała w okresie od XI do III wieku p.n.e.
 • Składa się ze 150 psalmów.
 • Napisane są one w języku hebrajskim.
 • Zebrane zostały w 5 księgach.
 • Według badaczy układ ten odpowiada podziałowi Pięcioksięgu Mojżeszowemu.
 • Każda z ksiąg kończy się hymnem pochwalnym.
 • Wg tradycji autorem psalmów był król Dawid.
 • Jego autorstwa jest prawdopodobne 73 pieśńi.
 • Księgę Psalmów nazywa się więc także Psalmami Dawidowymi lub Psałterzem Dawidowym.
 • Podobnie jak w przypadku innych ksiąg biblijnych – twórców było wielu.
 • Wymienia się m. in. Mojżesza i Salomona.