„Księga Wyjścia” [problematyka]

 • W „Księdze Wyjścia” Izraelici zostali pouczeni o dwóch ważnych prawdach religii”
  • pierwszą było uznanie Jahwe za jedynego Boga,
  • drugą uświadomienie, że Izrael jest narodem wybranym, z którym Bóg zawarł przymierze.
 • Wyjście z Egiptu i objawienie na Górze Synaj to jedne z najsłynniejszych starotestamentowych zdarzeń.
 • W „Księdze Wyjścia” odnaleźć można również motywy wędrowne (postaci, zdarzenia, przedmioty, zjawiska, powtarzające się w tym samym utworze i whinny dziełach).
 • Są to:
  • motyw wędrówki,
  • motyw ziemi obiecanej – ziemskiego raju.