Legendy

  • Są to opowieści związane z historycznymi postaciami, zdarzeniami i miejscami.
  • Charakterystyczne są dla danego kraju, miasta, regionu.
  • Opowiadają o realnie istniejących miejscach oraz postaciach potwierdzonych historycznie.
  • Występują w nich elementy fantastyczne, cudowne zdarzenia i postaci.
  • Często wśród bohaterów pojawia się Bóg, Jezus albo święci.
  • Najczęściej wyjaśniają powstanie kraju, rzeki, jeziora, jakiegoś miejsca, opowiadają o założeniu miast, budowie ważnych budynków czy pochodzeniu i dokonaniach władców.