Rafał [patron chrześcijański]

 • Podobnie jak inni archaniołowie zaliczany jest w poczet świętych, chociaż nigdy nie był człowiekiem.
 • Archanioł Rafał znany jest  z Księgi Tobiasza, gdzie chronił Tobiasza przed niebezpieczeństwami podróży.
 • Pomagał mu także w innych trudnych sytuacjach życiowych.

 • Imię Rafał pochodzi z hebrajskiego Rapha’el = Bóg uleczył, Bóg uzdrawia.
 • Archanioł Rafał to patron:
  • chorych,
  • pielgrzymów,
  • podróżnych,
  • aptekarzy,
  • lekarzy,
  • górników,
  • dekarzy,
  • marynarzy,
  • uciekinierów,
  • emigrantów.
 • Wzywany jest w przypadku chorób oczu i zarazy.
 • Dzień św. Archanioła Rafała to 29 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]