Księgi święte

  • Poddana dogmatom tradycja danej religii, początkowo przekazywana ustnie, później spisana i wyselekcjonowana przez mędrców lub kapłanów.
  • Księgi święte zawierają objawienia, otaczane są czcią i stanowią główny autorytet religijny.
  • Do ksiąg świętych zaliczane są: Wedy, Awesta, Biblia, Koran, Talmud.