Kopczyński Onufry

Onufry Kopczyński

(właściwie Andrzej Kopczyński, krypt.: X. K. S. P.)

(30 listopada 1735, Czerniejewo – 14 lutego 1817, Warszawa)

 

Ksiądz pijar, poeta łaciński, pedagog szkół pijarskich i Collegium Nobilium.

Językoznawca, prekursor badań nad polską gramatyką, autor pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego.

Uważany za pierwszego pracodawcę języka polskiego.

Członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych I towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Członek konfederacji targowickiej, członek Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego w 1808 roku.

Napisał pierwszy podręcznik gramatyki dla dzieci „Gramatyka języka polskiego i łacińskiego dla szkół narodowych w trzech częściach” (1778-1783).

Nauczycielom przygotował wskazówki metodyczne do realizacji z tym podręcznikiem „Przypisy do Gramatyki”.

Inne jego opracowania to m. in.:

  • „Nauka czytania i pisania”,
  • „Elementarz dla szkół parafialnych narodowych” (1785),
  • „O duchu języka polskiego” (1804),
  • „Poprawa błędów w ustnej i pisanej mowie polskiej” (1808).