Ktokolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ktokolwiek zaimek rzeczowny nieokreślony Znał tych ludzi lepiej, niż ktokolwiek z grupy.