Którędy bądź [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
którędy bądź zaimek przysłowny nieokreślony Wyjdziemy którędy bądź.