Którędy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
którędy zaimek przysłowny względny Nie wiem którędy poszedł.
zaimek przysłowny pytający Którędy wytyczono szlak?