Ktoś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ktoś zaimek rzeczowny nieokreślony Ktoś tu wszedł.
w znaczeniu rzeczownikowym Ktoś przyszedł, z tym „ktosiem” wyszła.