Który [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
który,

która,

które

zaimek przymiotny względny Szukam butów, które będą pasować.
zaimek przymiotny pytający Która to dziewczyna?
zaimek przymiotny nieokreślony Niech pomoże mi który.