Który bądź [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
który  bądź,

która bądź,

które bądź

zaimek przymiotny nieokreślony Niech podejdzie tu które bądź.