Którykolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
którykolwiek,

którakolwiek,

którekolwiek

zaimek przymiotny nieokreślony Którakolwiek to jest, ja jej nie znam.