Któryś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
któryś,

któraś,

któreś

zaimek przymiotny nieokreślony Któryś z was wybił okno.