Któryż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
któryż,

któraż,

któreż

wzmocniony zaimek który Któryż to taki mądry?