Ku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ku przyimek Zmierzali ku mecie.