Ku, ku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ku, ku wykrzyknik Ku, ku! Usłyszeli znienacka.