Kwa, kwa [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kwa, kwa wykrzyknik Kwa, kwa! Słychać było bardzo blisko.