Lada chwila [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
lada chwila przysłówek Koncert rozpoczyna się lada chwila.