Lada moment [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
lada moment przysłówek Lada moment zjawią się wszyscy.