Latem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
latem przysłówek Latem bywa gorąco.