Ledwie (ledwo) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ledwie

lub

ledwo

partykuła ograniczająca Ledwie (ledwo) zdążył na wykład.
spójnik podrzędny czasu Włącza telewizor ledwo wróci do domu.